Smart Payment Platform

Smart Payment Platform je inovativna platna platforma bazirana na instant platnoj šemi. Omogućava transfer novčanih sredstava putem mobilnog telefona između klijenta Banke i primaoca sredstava, koristeći samo broj mobitela primaoca.

Smart Payment Platform funkcije:

  • plaćanje kod trgovaca putem QR code-a