Fraud Monitor

Opis sistema

Fraud Monitoring paket usluga je baziran na višeslojnom sistemu praćenja, analize i obavještavanja (alertinga) o pokušajima frauda, kojeg čini kombinacija softverskih sistema i korisničkih aplikacija, pisanih procedura i ljudskih resursa. Pravilnim i pravovremenim djelovanjem svih dijelova sistema, te u koordinaciji sa bankama i klijentima se postiže detekcija i prevencija frauda.


Analizom postojećih poslovnih procesa i zahtjeva koje klijenti imaju po pitanju fraud monitoringa i prevencije frauda, a imajući u vidu evoluciju na tržištu, odlučili smo proširiti odnosno nadograditi ponudu u oblasti fraud monitoringa sa dodatnim softverskim sistemima, u radu potpomognutim detaljno razvijenim procesima i dobro obučenim osobljem. Cilj ove nadogradnje paketa usluga je dodatna automatizacija koja bi omogućila klijentima s jedne strane kraći response time pri pokušaju frauda, a s druge dodatno pouzdanje kod naših klijenata u sposobnost pružanja visokog stepena detekcije i prevencije sve češćih pokušaja frauda.

Ciljevi

Ciljevi projekta su u prvom redu skraćeni Response Time za postojeće pokušaje card frauda, te, uz dodatnu automatizaciju, osiguranje adekvatnih kapaciteta za borbu protiv rastućih izazova frauda i u budućnosti.


Također, cilj ovog projekta je i povećanje sveukupnog zadovoljstva naših klijenata uslugama pruženim u području fraud monitoringa i njihovog nivoa sigurnosti da je njihov sistem uz naše softversko rješenje i podršku u stanju odgovoriti na sve nove izazove u području frauda.

Pravila za detekciju frauda

Sljedeća pravila su korištena kao osnova za sistem fraud monitoringa u smislu detekcije transakcija koje će biti klasificirane kao fraud:

  • Veći broj odbijenih e-commerce transakcija u kratkom periodu
  • Veći broj (uspješnih ili neuspješnih) transakcija po istom merchantu u kratkom periodu
  • Veći broj transakcija po istom korisniku u kratkom periodu
  • Veći broj transakcija po istom iznosu u kratkom periodu
  • Kategorizacija transakcija po regionima i monitoring
  • Prva transakcija kreditnom karticom nekog korisnika ikada, ili nakon dužeg perioda, da generira notifikaciju/alarm (namijenjeno za korisnike koji samo koriste ATM)
  • Broj odbijenih transakcija u dužem vremenskom periodu značajno veći od prosječne vrijednosti na osnovu historijskih podataka
  • BIN napad

Detalji rada

Fraud Monitor praćenje transakcija vrši u near real time. Optimiziranim i keširanim upitima se dohvataju najsvježiji podaci o transakcijama, koji se proširuju sa dodatnim analitičkim upitima gdje je to potrebno. Softver trenutno podržava konfiguraciju frekvencije provjere od svakih 30 sekundi pa na više, za svako pojedinačno pravilo, banku i BIN ponaosob.


Frontend Fraud Monitor softvera je dizajniran tako da operaterima i administratorima sistema prijavljenim na aplikaciju daje vizualnu i zvučnu notifikaciju prilikom detektiranog kršenja nekog od definiranih pravila. Korisnicima se također prilikom podizanja alerta daje da potvrde da su ga primili na znanje. Datum i vrijeme potvrde od strane operatera se bilježi u logu na sistemu i može se koristiti za praćenje vremena odziva (response time).