BANK CARD ON OFF je mobilna aplikacija i prije svega preventivna zaštita kartičnih transakcija

Pomaže Banci da spriječi fraud transakcije i obezbjedi svojim klijentima kompletnu kontrolu i prevenciju na svim kartičnim transakcijama, monitoring transakcija i upozorenja. BANK CARD ON OFF daje mogućnost vlasniku kartice da samostalno i proaktivno upravlja 24h/365 sa svim svojim karticama bez ograničenja - debitnim, prepaid i kreditnim karticama koristeći samo aplikaciju na svom smartphone-u. BANK CARD ON OFF omogućava postavljanje željenih parametara za kontrolu kartice, primanje upozorenja u realnom vremenu i odgovor na upozorenja o fraud transakcijama.

Registracija

Prilikom unosa nove kartice dovoljno je jednom unijeti tačne podatke koji su navedeni na kartici. 
Korisnik prilikom registracije odabere username i password koji na ovom dijelu aplikacije unosi. 
Prilikom ulaska u aplikaciju je potrebno i ispuniti Google Captcha ekran koji se aktivira ukoliko korisnik dugo vremena nije koristio aplikaciju.

Upravljajte svim karticama na jednom mjestu

Aplikacija omogućava da jednim pokretom prsta o(ne)mogućite bilo kakvu transakciju sa jedne ili više kreditnih ili debitnih kartica odnosno da postavite vlastite preference korištenja kartice prema:

 • geografskoj lokaciji

 • vremenu korištenja

 • odobrenje/zabrana podizanja gotovine na ATM-u

 • plaćanje u trgovinama i restoranima (POS)

 • postavljanje limita po transkacijama

 • odobrenje/zabrana korištenja kartice za internet plaćanja

Kroz aplikaciju možete pregledati i pretražiti listu svih vaših transakcija sa svih korištenih kartica.

Za svaku od kartica možete odabrati opciju da dobijate upozorenja u slučaju da se desio pokušaj obavljanja transkacije koji nije u skladu sa odabranim načinom plaćanja, vremenom, lokacijom ili se radi o prekoračenju odobrenog limita.

Glavni meni

 • Status odabrane kartice (On/Off) omogućava klijentu da svaku svoju karticu uključi ili potpuno isključi i tako onemogući sve transakcije

 • Siguran način rada  omogućava kontrolu transkacija po različitim kanalima, postavljanje limita po transakcijama kao i vremensko ograničenje perioda korištenja. 

 • Postavke lokacije omogućava klijentima kontrolu transakcija na bazi geografske lokacije 

 • Postavke upozorenja omogućava klijentima upravljanje notifikacijama za pojedine tipove transkacija

 • Lista transakcija sadrži pretraživi pregled svih transakcija sa detaljima transakcije (izvod)

Postavke lokacije

Nakon izbora Postavke lokacije korisnik ima mogućnost izbora odabira zemalja u kojima će kartica raditi, ili može selektovati opciju Sve države i omogućiti upotrebu kartice u svim zemljama. Kartica se neće moći koristiti izvan odobrenih lokacija

Login forma

Korisnik prilikom registracije odabere username i password koji na ovom dijelu aplikacije unosi.

Prilikom ulaska u aplikaciju je potrebno i ispuniti Google Captcha ekran koji se aktivira ukoliko korisnik dugo vremena nije koristio aplikaciju.

Izbor kartica

Nakon uspješnog logovanja, korisnik bira karticu za koju želi da promjeni postavke

Prikaz opcija

Switch card On/Off: Omogućava klijentu da karticu uključi ili isključi za sve transakcije

Safe mode: Omogućava klijentu kontrolu transkacija po različitim kanalima, postavljanje limita po transakcijama kao i vremensko ograničenje perioda korištenja.

Location configuration: Omogućava klijentima kontrolu transakcija na bazi geografske lokacije

Alert configuration: Omogućava klijentima upravljanje notifikacijam za pojedine tipove transkacija

Transactions: Pregled svih transakcija sa detaljima transakcije (izvod)

Safe mode

Odabirom opcije Safe Mode korisnik ima sljedeće opcije:

Isključivanje svih Safe Mode postavki za sve tipove transakcija

Uključivanje ili isključivanje pojedinih tipova transakcija

Amount Limitation – odabirom ove opcije korisnik bira iznos kao maksimalan limit za sve transakcije;

Time Limitation – odabirom ove opcije korisnik ima mogućnost da izabere vremenski raspon u kojem će kartica raditi

Location configuration

Nakon izbora Location Configuration korisnik ima mogućnost sljedećih izbora odabira zemalja u kojima će kartica raditi, ili može selektovati opciju ALL Countries i omogučiti upotrebu kartice u svim zemljama.

Alert configuration

Izborom opcije Alert Configuration korisnik ima sljedeće mogućnosti – On/Off:

All transaction alert On/Off;

Location Alert On/Off – ukoliko bude pokušaja transakcija iz zemalja koje nisu omogućene korisnik će dobiti Alert;

Amount Limit Alert On/Off ;

Time Limit Alert On/Off;

Ecommerce Alert On/Off;

POS Alert On/Off;

ATM Alert On/Off;

Gambling Alert On/Off;

Transactions

Izborom opcije „Transactions“ korisniku je omogućen pregled svih napravljenih transakcija.